Zorgverzekeraars informeren slecht

De zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende bij vragen

gepubliceerd door de NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit) op 14 december 2015
De NZa heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars geven aan consumenten over de telefoon. De meeste zorgverzekeraars voldoen niet aan hun verplichting burgers juist te informeren. Bij gemiddeld 1 op de 5 vragen van consumenten is er sprake van ontoereikende informatie. NZa neemt maatregelen
De NZa vindt deze uitkomsten onvoldoende en neemt passende maatregelen. Juist tijdens de overstapperiode moeten burgers volledige en juiste informatie krijgen om een keuze voor een zorgpolis te kunnen maken. De NZa gaat ervan uit dat door de maatregelen de informatieverstrekking van zorgverzekeraars de komende weken verbetert.
Zorg en Zekerheid en De Friesland Zorgverzekeraars informeren het beste
De NZa liet TNS Nipo 1.500 telefoontjes plegen naar de zorgverzekeraars. De bellers deden zich voor als consumenten en stelden vragen over onderwerpen die alle zorgverzekeraars regelmatig krijgen. In het algemeen beantwoorden kleinere zorgverzekeraars de vragen beter dan de grotere. Twee zorgverzekeraars beantwoorden 90% van de vragen correct, dit waren Zorg en Zekerheid en De Friesland Zorgverzekeraars. De laagst scorende zorgverzekeraars beantwoorden respectievelijk 25 en 22% van de vragen van consumenten onjuist.
Drie vragen vaak fout beantwoord
Bij drie onderwerpen ontvingen minimaal 4 op de 10 bellers een verkeerd antwoord. Hierbij gaat het om vragen over wijzigingen in de polisvoorwaarden, over de vergoeding van lopende ziekenhuisbehandelingen en de kosten voor huisartsenzorg. Het verstrekken van onjuiste informatie kan ertoe leiden dat burgers niet de informatie krijgen  die nodig is om een zorgverzekeraar te kiezen. Ook kunnen zij voor onverwachte kosten komen te staan omdat een bezoek aan de huisarts toch tot een rekening leidt, bijvoorbeeld voor laboratoriumonderzoek van bloed of urine.
 Zoals het bovenstaande al vermoed: Vraag bij de specialist op het vakgebied en dat is in De kiezel uw vertrouwde tandarts, naar de juiste informatie!