Service

Uitgangspunt van De kiezel is een goede verstandhouding met patiënten.

Bent u tevreden? Vertel het anderen!
Bent u ontevreden? Vertel het ons!

Omdat we aangesloten zijn bij de KNMT bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van de KNMT-klachtenservice.

Of bel met het TIP (Tandheelkundig Informatie Punt) 0900-202 5012 (€ 0,90 per gesprek).

Patiëntgegevens worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend na toestemming van de patiënt verstrekt aan derden.

Wat kunt u doen als u niet tevreden bent over uw tandarts?

De meeste patiënten zijn tevreden over hun tandarts. Toch kan het een keer voorkomen dat u vindt dat uw tandarts u verkeerd dan wel onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Misschien bent u het niet eens met de rekening of
heeft u een probleem met de declaratie ervan. Het is belangrijk dat u hier dan over praat met uw tandarts. Komt u er samen niet uit dan kunt u met uw klacht bij de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde
(KNMT) terecht. Uw tandarts is namelijk aangesloten bij de KNMT Klachtenregeling. Hier leest u hoe dit werkt.

Praat met uw tandarts

Voordat u de KNMT benadert, raden wij u aan om eerst een gesprek aan te vragen met uw tandarts. Veel klachten ontstaan namelijk door onduidelijkheden. Een gesprek lost vaak al veel op. Zo kunt u aangeven wat u onduidelijk vindt.
En de tandarts kan uitleggen waarom deze op een bepaalde manier heeft gehandeld. Bovendien is het voor uw tandarts belangrijk te weten dat u een probleem heeft. U kunt dan samen zoeken naar een oplossing.

Tips voor een gesprek

Een klacht bespreekbaar maken is niet gemakkelijk. Hieronder vindt u enkele tips die u kunnen helpen:

  • Wacht niet te lang als u een klacht heeft en onderneem snel actie;
  • U kunt bellen, maar ook een brief of e-mail schrijven;
  • Gaat u bellen? Schrijf dan eerst op waarover u wilt praten;
  • Denk ook na over de uitkomst van het gesprek en wat u ermee wilt bereiken;
  • Probeer tijdens het gesprek rustig te blijven;
  • Heeft u een afspraak gemaakt met de tandarts om het probleem te bespreken en wilt u dit niet alleen doen? Neem dan iemand mee ter ondersteuning;
  • Wees bereid samen tot een oplossing te komen;
  • Geef uw tandarts de kans zaken te herstellen.

De KNMT verwacht van zowel u als de tandarts dat u samen probeert de klacht in goede harmonie op te lossen. Heeft u een oplossing gevonden? Vraag uw tandarts dan de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Zo ontstaat hier
achteraf geen onduidelijkheid over. Spreek eventueel een tijd af waar- binnen de tandarts uw klacht afhandelt.

Telefonisch advies inwinnen

De KNMT verwacht van zowel u als de tandarts dat u samen probeert de klacht in goede harmonie op te lossen. Heeft u een oplossing gevonden? Vraag uw tandarts dan de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen. Zo ontstaat hier
achteraf geen onduidelijkheid over. Spreek eventueel een tijd af waar- binnen de tandarts uw klacht afhandelt.

Elk gebitsprobleem kent een traditionele en een moderne oplossing. Traditioneel is bijvoorbeeld het plaatsen van een enkele kroon op de bestaande bijgeslepen tand of wortel. Meerdere tanden worden vervangen door
een brug, die wordt vastgezet op bestaande bijgeslepen tanden. Een los kunstgebit is ook een traditionele oplossing ter vervanging van alle tanden.

De moderne oplossing is het plaatsen van implantaten, waarop één of meer kronen, bruggen of een kunstgebit vastgezet worden.

Elk gebitsprobleem kent een traditionele en een moderne oplossing. Traditioneel is bijvoorbeeld het plaatsen van een enkele kroon op de bestaande bijgeslepen tand of wortel. Meerdere tanden worden vervangen door
een brug, die wordt vastgezet op bestaande bijgeslepen tanden. Een los kunstgebit is ook een traditionele oplossing ter vervanging van alle tanden.