Verwijspraktijk info patiënten

Implantoloog en docent. Drs. Jos Deurloo voert sinds 2003 implantologische behandelingen uit in De kiezel, centrum voor tandheelkunde in Noord-Scharwoude en bij Kies Implantologie in Geleen. Hij is tevens docent implantologie bij opleidingsinstituut Implacademy.

noord-holland-tandartsen-dekiezelVerwijzingen. Implantoloog Jos Deurloo behandelt veel patiënten uit heel Noord-Holland, die door hun tandarts verwezen worden voor implantaten.

Implantaat tot totale prothese. De tandarts vraagt soms of de implantoloog alleen het implantaat kan plaatsen of juist een implantaat met kroon. En bij een volledige prothese op implantaten is de situatie weer anders.

Wat is implantologie

Kunstwortels van titanium. Implantologie is het deel van de tandheelkunde dat zich gespecialiseerd heeft in het plaatsen van implantaten in de kaak. Implantaten worden ook wel “kunstwortels” genoemd. Deze zijn gemaakt van titanium, dat niet alleen heel sterk is maar zich ook uitstekend hecht aan het kaakbot. Lees verder over implantaten …

De tandarts-implantoloog bezit professionele kennis, vaardigheden en ervaring op het gebied van behandelingen met implantaten. Hiervoor heeft Jos Deurloo zich laten registreren als implantoloog bij de NVOI.

Wat doet een tandarts-implantoloog

Tandvervanging. Als een tand of kies verloren is kan op deze plaats in veel gevallen een implantaat geplaatst worden. Op een of meerdere implantaten kan een kroon, brug of prothese (zoals een “klikgebit”) geplaatst worden. Op deze wijze wordt tandvervanging mogelijk gemaakt.

Plaatsen, controleren en adviseren. Een tandarts-implantoloog plaatst implantaten en treft voorbereidingen hiervoor. En hij controleert periodiek de aangebrachte implantaten. Ook heeft de tandarts-implantoloog een adviserende functie.

Hoe werkt een verwijzing voor implantologie

Informatief consult. Een patiënt, die is verwezen naar De kiezel, centrum voor tandheelkunde, is een voor ons onbekende patiënt met een voor ons onbekend probleem. Daarom is de eerste afspraak een informatief consult. De eigen tandarts geeft de patiënt een verwijsbrief mee.

Onderzoek. Tijdens het consult heeft de patiënt de tijd om zijn verhaal te doen en heeft de tandarts-implantoloog de tijd om het probleem te onderzoeken en de mogelijke oplossingen uit te leggen.

Advies en plan. Na het consult volgt een advies. Daarna wordt samen met de patiënt de behandeling gepland.

Richtlijnen

Voor tandartsen geldt een aantal richtlijnen met betrekking tot het verwijzen naar een tandarts-implantoloog:

  • Toelichting. Uw tandarts zorgt voor een uitvoerige toelichting over de gang van zaken bij en na de verwijzing. Bovendien kunt u gedurende of na afloop van het behandelingstraject bij uw eigen tandarts terecht met vragen
  • Afspraken. Uw tandarts maakt afspraken met de implantoloog over de verdere afhandeling. Zoals de eventuele machtigingsaanvraag bij de zorgverzekeraar en de financiële afhandeling
  • Verwijzing. Uw tandarts geeft schriftelijk de gevraagde hulpverlening aan. Deze krijgt u in een (open) envelop mee en soms heeft de tandarts al een mail met de informatie verstuurd.
  • Financiën. De implantoloog naar wie u bent verwezen, is verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van de door hem uitgevoerde tandheelkundige handelingen
  • Voltooiing. Uw tandarts maakt een vervolgafspraak met u na de betreffende behandeling of, indien gewenst, voor voltooiing van die behandeling.

Wat kost implantologie

Verschil tussen de opbouw. De kosten voor een implantaat of een voorziening op een implantaat zijn niet zomaar te geven. Er zijn nogal wat verschillen. Gaat het bijvoorbeeld om een kroon, brug of prothese.

Welke materialen. Ook speelt een rol met welke materialen en implantaten gewerkt wordt. Wij werken uitsluitend met A merken implantaten en kronen. We willen graag dat u er levenslang plezier van kan hebben!

Kostenbegroting. Bij het eerste consult al geven we een kostenbegroting, zodat u precies weet wat het geheel gaat kosten.

Vergoeding verzekering. Na aanvraag bij de zorgverzekeraar, die wij verzorgen, volgt een machtiging. De kosten voor het geheel worden dan, op slechts een eigen bijdrage na, in veel gevallen volledig vergoed.

 

Klik hier voor verwijsinformatie voor de verwijzende tandarts.

Heeft u nog vragen?

De prijzen en eventuele vergoeding van implantologie vindt u hier.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met De kiezel, centrum voor tandheelkunde.

Implantologie praktijk De kiezel is bereikbaar per telefoon: 0226-313435 of door hier te klikken.

Drs. Jos Deurloo is aangesloten bij de NVOI, de wetenschappelijke vereniging van implantologen.

NVOI