VIP JUNIOR

Bij De kiezel vinden we: voorkomen is beter dan genezen. Preventie is belangrijk. Daarom komen alle kinderen van 2 tot 18 jaar voor een VIP JUNIOR behandeling. Want jong geleerd, is oud gedaan! Voor kinderen onder de 18 jaar wordt essentiële mondzorg vergoed. Dat is bij wet geregeld. De kosten voor deze VIP JUNIOR behandeling worden dus volledig vergoed door uw zorgverzekeraar.

 

Waar staat VIP voor?
V          VERZORGING EN VOORLICHTING
I           INSTRUCTIE EN INDICATIE
P          PREVENTIE EN PERSOONLIJKE AANDACHT

Onze VIP JUNIOR behandeling is gebaseerd op Gewoon Gaaf, een preventiemethode dat is ontwikkeld door Het Ivoren Kruis, de Nederlandse Vereniging voor Mondgezondheid.
Alles hierover weten? Kijk op: https://ivorenkruis.org/programmas/gewoon-gaaf/wat-is-gewoon-gaaf/.

VIP JUNIOR
Dit programma is voor alle kinderen van 2 tot 18 jaar. Het hebben en houden van een gezond kindergebit is een samenspel tussen uw kind, uzelf en uw mondzorgverlener.
De zorg voor het kindergebit ligt vooral bij uzelf en uw kind, namelijk het poetsen thuis. Wij, als mondzorgverleners, coachen u en uw kind hierbij. Een gezond gebit zorgt voor een goede ontwikkeling van uw kind.

 

Wat houdt VIP JUNIOR precies in?
Elk half jaar komt uw kind voor een VIP JUNIOR behandeling. Gemiddeld wordt daar 30 minuten voor ingepland. De preventieassistente geeft u en uw kind inzicht in het resultaat van de poetsgewoonten en geeft praktische tips over poetsen en voeding, daar waar nodig. Door de preventieassistente wordt het gebit grondig gereinigd: plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd. Tijdens deze afspraak zal de tandarts de gezondheid van de mond controleren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar eventuele gaatjes en kwaliteit van bestaande vullingen, maar ook naar tandvlees en slijmvlies. Indien nodig wordt er een röntgenfoto gemaakt (doorgaans 1x per twee tot drie jaar, of als er aanleiding toe is). Zijn er problemen geconstateerd? Dan worden deze op een heldere manier met u en uw kind besproken. Samen met de (balie-)assistente plant u een datum voor de vervolgafspraak. Als de agenda het toelaat, plannen we graag een VIP FAMILY behandeling in: kom met het hele gezin!

 

Waarom VIP JUNIOR?

  • U en uw kind leren beter poetsen, jullie leren waar de plekjes zijn in de mond die extra aandacht nodig hebben.
  • U en uw kind leren dat voeding invloed heeft op de mond.
  • Door betere verzorging, vormen zich minder gaatjes (uit wetenschappelijk onderzoek blijkt een vermindering van 70%).
  • Door betere verzorging, ontstaan er minder tandvleesproblemen.
  • Als de mondhygiëne op orde is, zullen minder tandartsbehandelingen nodig zijn.
  • Uw kind zal in de toekomst daardoor minder tandartskosten
  • Een goede mondhygiëne op jonge leeftijd, betekent behoud van het gebit.

WERKWIJZE EN AANDACHTSPUNTEN PER ONTWIKKELINGSFASE

Ons VIP JUNIOR programma is voor alle kinderen van 2 tot 18 jaar. Maar elke leeftijd, en elk individu, heeft ander soort zorg en aanpak nodig. De VIP JUNIOR behandeling is daarom afgestemd op de behoefte van u en uw kind. Uw kind krijgt elk half jaar een afspraak met preventieassistente én tandarts. Mocht er meer begeleiding nodig zijn, dan zal de preventieassistente uw kind vaker willen zien, met een gezondere mond als resultaat.

Vanaf 2 jaar
Vanaf 2 jaar is het melkgebit van uw kind compleet. Uw kind mag nu voor de eerste keer naar de tandarts. We zullen uw kind laten wennen aan de tandarts, uw kind kan bijvoorbeeld alleen of bij u op schoot in de tandartsstoel. We bekijken hoe het gebit eruitziet en of het goed gepoetst wordt. Dit is een goed moment om voor de eerste keer naar de preventieassistente te gaan. Zij zal u handige poets- en voedingstips geven. Ook kan zij u adviezen geven over eet- en drinkmomenten, uitleg geven over het effect van voeding op het glazuur en bijvoorbeeld tips over wanneer er gestopt moet worden met een speen of fles.

Vanaf 6 jaar
Voor uw kind is dit een belangrijke periode: de eerste wisselfase begint! De voortanden gaan wisselen en de eerste blijvende kiezen breken door. De verzorging van juist deze kiezen is erg belangrijk, want met deze kiezen moet uw kind de rest van het leven doen. Als dat nodig is, zullen wij besluiten om deze kiezen te sealen (laklaagje aanbrengen in de diepe groeven) om de kiezen beter schoon te kunnen houden. Vanaf 6 jaar krijgt uw kind elk half jaar een fluoride applicatie, om het glazuur van de blijvende tanden en kiezen sterker te maken. Verandering in het gebit van uw kind, betekent ook aanpassing in de manier van poetsen. De preventieassistente zal u en uw kind hierbij ondersteunen. Mocht blijken dat hier wat extra aandacht en tijd voor nodig is, dan zal uw kind eerder dan een half jaar terugkomen voor een herhaalbehandeling, meestal na 1 tot 3 maanden.

8 tot 10 jaar
Het gebit van uw kind bevindt zich in de rustfase, wat betekent dat er deze periode geen tanden en kiezen zullen wisselen. Er vindt wel groei van de kaken plaats. Goede verzorging blijft uiteraard even belangrijk. Wij ondersteunen u en uw kind hierbij. Wij adviseren uw kind tot en met de leeftijd van 10 jaar na te blijven poetsen.

Vanaf 10 jaar
Vanaf deze leeftijd gaan de melkkiezen en -hoektanden wisselen. Daarnaast zal uw kind meestal zelfstandig kunnen poetsen. De preventieassistente zal het hierbij ondersteunen met praktische tips, zoals het aanhouden van een vaste volgorde, dit samen te oefenen en we bespreken het aantal eet- en drinkmomenten.

Vanaf 12 jaar
Rond 12 jaar is uw kind meestal klaar met wisselen. Daarnaast komt uw kind vaak in aanmerking voor orthodontie (behandeling met een beugel). Een slechte poetsgewoonte tijdens het dragen een beugel, kan ertoe leiden dat de tanden en kiezen blijvend beschadigd raken. Aan het einde van de beugelbehandeling, kunnen deze beschadigingen als witte vlekken zichtbaar blijven op de voortanden. Met een beugel is het extra lastig poetsen en is het dus erg belangrijk samen te kijken of het nodig is hier extra aandacht aan te besteden. Ook als er geen beugel nodig is, houden we vanaf deze leeftijd de mondhygiëne van uw kind scherp in de gaten. In de pubertijd is de mondhygiëne voor de ‘puber’ vaak niet belangrijk en wordt er veelal niet genoeg tijd aan besteed. Verder geven we ook een uitgebreide uitleg over eet- en drinkgewoontes. U heeft minder zicht op het eetgedrag van uw kind omdat uw kind nu op de middelbare school zit. Vaak wordt er uit flesjes gedronken of de hele dag door gegeten. We zullen het effect van soorten voeding op het gebit uitleggen, en advies geven over het aantal eet- en drinkmomenten.

Vanaf 17 jaar
Volgend jaar zal uw kind 18 jaar worden. Vanaf 18 jaar worden tandheelkundige kosten niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Het is daarom verstandig om nog ruim voor de 18e verjaardag een afspraak te maken. Wij kunnen dan, indien nodig, röntgenfoto’s maken en eventuele nog noodzakelijke behandelingen uitvoeren voordat uw kind 18 jaar wordt. We kunnen een overzichtsfoto maken voor het beoordelen van de positie en stand van de verstandskiezen.