Kosten en vergoeding implantologie

De kosten van implantaten en de vergoeding door zorgverzekeraars zijn belangrijk bij de keuze van implantaten. Er is vaak veel onduidelijkheid wat wel en wat niet wordt vergoed door zorgverzekeraars. En wat er nu wel belastingaftrekbaar is en wat niet.

Een implantaat is een duurzame constructie, net als een natuurlijke wortel. Ze vereisen net zoveel onderhoud als een natuurlijke tand met wortel of kroon met wortel. Het risico dat een kroon afbreekt of loslaat is bij een implantaat hetzelfde als bij een kroon op een wortel. Lees verder …

Investering in het gebit

Duurzame oplossing. Een implantaat kan een levenlang meegaan, mits het goed onderhouden wordt. De kosten die u aan uw gebit zonder implantaten heeft, kunnen enorm oplopen door alle behandelingen en het onderhoud. Implantaten zijn een duurzame oplossing, die in het begin hogere kosten met zich meebrengt, maar op lange termijn een goede investering blijkt te zijn.

Onderhoud van implantaten is belangrijk. Net zoals met het natuurlijke gebit zijn ook de protheses op implantaten gevoelig voor slijtage. Daarom behoren ze goed onderhouden te worden. Dit dient u zelf te doen, maar ook onderhoud door de tandarts implantoloog is van belang. De tandarts kijkt tijdens de half jaarlijkse controles naar de implantaten. De mondhygiëniste kan u helpen bij het onderhoud van de implantaat en uw gebit.

Implantaten door Jos Deurloo

Vraag het aan onze implantoloog Jos Deurloo

In een voorbereidend gesprek met tandarts implantoloog Jos Deurloo komt de noodzaak van de behandeling, de mogelijke oplossing en ook de vergoeding van uw verzekering zeker aan de orde. Aarzel niet en maak een afspraak voor een uitgebreid consult en informatie.

De kosten van een kroon op implantaat

Een implantaat inclusief kroon heeft u al vanaf 1900 euro . Het is moeilijk om nauwkeurige tarieven te noemen. De kosten hangen af van:

  • Kwaliteit en volume van het kaakbot
  • Het type implantaat dat wordt gebruikt
  • Het type opzetstuk (“abutment”)
  • Het type kroon

Een kroon op een implantaat is niet opgenomen in de basisverzekering. Het is mogelijk dat een deel wordt vergoed door uw aanvullende verzekering.

De kosten van een klikgebit

De kosten van een klikgebit variëren sterk per patiënt. De kosten hangen af van het bot volume van de onderkaak en bovenkaak, het aantal implantaten en of er nog tanden over zijn. Het is daarom ook erg moeilijk om nauwkeurige tarieven te noemen.

Als voorbeeld: een overkapping prothese op twee implantaten in de onderkaak met nieuwe bovenprothese (in een niet verzekerde situatie) kost 4000 tot 4300 euro.

Vergoeding klikgebit door zorgverzekeraars

Uitgebreide tandartsverzekering. Als u nog geen kunstgebit heeft worden implantaten doorgaans alleen gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekeraar als u een uitgebreide tandartsverzekering heeft afgesloten. Vaak moet vooraf toestemming door u worden aangevraagd bij de zorgverzekeraar, nadat een begroting voor de behandeling is verstrekt en een behandelplan is opgemaakt.

Basisverzekering. Wanneer u helemaal tandeloos bent en een volledige gebitsprothese draagt komt u in principe in aanmerking voor volledige vergoeding van tandheelkundige implantaten uit de basisverzekering. U betaalt een eigen bijdrage en eventueel het eigen risico. Dit geldt voor iedereen, ook wanneer u geen extra tandartsverzekering heeft afgesloten. Kosten van consult en röntgenfoto’s worden vergoed als u tandeloos bent.

Voorwaarden voor vergoeding zorgverzekeraars

Er zijn wel voorwaarden verbonden aan vergoeding van een klikgebit door zorgverzekeraars:

  • U moet geheel tandeloos zijn.
  • Als er sprake is van een ernstig geslonken kaak.
  • Een optimaal vervaardigde gewone prothese lost de problematiek niet op.

Twee implantaten als 1 fase systeem. De meeste zorgverzekeraars vergoeden implantaten voor houvast van een onderprothese vrij gemakkelijk. Echter worden alleen 2 implantaten als 1 fase systeem gemachtigd. Alleen bij een extreem geslonken onderkaak mogen 3 of 4 implantaten geplaatst worden. Een klikgebit in de onderkaak wordt gecombineerd met een nieuwe losse bovenprothese.

Vergoeding klikgebit in de bovenkaak is moeilijk

Vergoeding voor implantaten bij een tandeloze bovenkaak wordt minder gemakkelijk toegestaan. Het bot van de bovenkaak is zachter en hier moeten vaak 4 of 6 implantaten aangebracht worden. Soms is ook opbouw nodig van synthetisch of eigen bot. Deze aanvragen voor een klikgebit in de bovenkaak worden zeer streng door de zorgverzekeraar beoordeeld. Alleen bij voldoende ernstige problematiek krijgt u de behandeling vergoed.

Implantoloog Jos Deurloo

Implanteren in De kiezel gebeurt door implantoloog Jos Deurloo. Jos is tandarts met een aanvullende opleiding implantologie. Hij is sinds 2003 actief met implantologie. Jos is tevens docent bij de postdoctorale implantologie opleiding aan tandartsen bij Implacademy.

Verwijzing door tandartsen. In De kiezel worden veel patiënten uit de wijde omgeving behandeld, die door hun tandarts verwezen zijn voor implantaten. Jos Deurloo verzorgt ook scholing over implantologie voor verwijzende tandartsen.

Drs. Jos Deurloo is aangesloten bij de NVOI, de wetenschappelijke vereniging van implantologen.

NVOI

Maak een afspraak bij De kiezel in Noord-Scharwoude