Verwijspraktijk info tandartsen

noord-holland-tandartsen-dekiezel
Verwijspraktijk De Kiezel, centrum voor tandheelkunde

Goede samenwerking. Op verzoek van de tandarts verzorgt tandarts-implantoloog Jos Deurloo van De kiezel implantologische behandelingen. Een goede samenwerking met de verwijzende tandarts is daarbij belangrijk.

Behandeling in overleg. In onze praktijk kan een gedeelte of  het gehele behandelplan, inclusief een eventuele initiële voorbehandeling en de prothetische fase, worden uitgevoerd. Dit zal altijd op verzoek van- en in goed overleg met de verwijzende tandarts plaatsvinden.

Terug verwijzing. Verwijspraktijk De kiezel zal de verwijzende tandarts en patiënten vanaf het eerste contact correct en behulpzaam ter zijde staan. Nadat de patiënt is afbehandeld, wordt elke patiënt terugverwezen naar de verwijzer.

Hieronder volgt de werkwijze van CT De kiezel voor verwijzingen:

  • verwijsformulier
  • onze intake
  • opstellen van een behandelplan
  • botaugmentatie (indien nodig)
  • het implanteren
  • nacontrole

Verwijsformulier

Goede voorinformatie. Voor het opstellen van een goed behandelplan, dat optimaal aansluit op de mogelijkheden van de patiënt, ontvangen wij graag goede voorinformatie. In het verwijsformulier kunt u de vraagstelling, relevante voorgeschiedenis, relevante patiënt factoren en uw behandelvoorstel, vermelden. Ook zijn beschikbare röntgenfoto’s zeer welkom.

Er zijn twee mogelijkheden om een verwijzing op te stellen:

  1. Het verwijsformulier op onze website invullen en digitaal verzenden
  1. Een papieren verwijsbrief invullen en met de patiënt meegeven. De kiezel, centrum voor tandheelkunde heeft speciale verwijskaarten die wij u graag toesturen.

Intake

Documentatie voor patiënt. Als er een afspraak is gemaakt voor een intake (het “informatieconsult”) wordt vooraf door ons de volgende documentatie naar de patiënt gestuurd:

  • informatie over implantaten
  • een routebeschrijving
  • een medische anamneseformulier

Tijdens de intake wordt de anamnese afgenomen, de gebitssituatie onderzocht en meestal een OPG (orthopantomogram) gemaakt. Soms wordt deze röntgeninformatie aangevuld met een tandfilm of een CBCT scan. Het probleem wordt geanalyseerd en de behandelmogelijkheden worden met de patiënt besproken.

Opstellen van een behandelplan

Mogelijkheden. Op basis van de bevindingen van de intake en aanvullende onderzoeken zal tandarts-implantoloog Jos Deurloo een behandelplan aan de patiënt voorgstellen. Soms is meteen duidelijk wat de behandeling zal zijn, maar vaak zijn er ook verschillende mogelijkheden waarover de patiënt kan nadenken.

Plan voor tandarts en begroting voor patiënt. Een samenvattend verslag met diagnose en het behandelingsvoorstel worden tezamen met de foto’s van het röntgenonderzoek, snel en uiterlijk binnen één week per mail naar de verwijzende tandarts toegestuurd. Indien gewenst kan telefonisch overleg plaatsvinden. De patiënt ontvangt een begroting voor de voorgestelde behandeling.

Voorbereiding behandeling. Bij de volgende afspraak wordt het behandelplan definitief vastgesteld en voorbereidende maatregelen getroffen voor de eerste behandeling (afdrukken, receptuur, etc.). Voor de chirurgische behandeling krijgt de patiënt receptuur voorgeschreven: een antibioticum, chloorhexidine, een pijnstiller, en eventueel valium.

Botaugmentatie (indien nodig)

Zo nodig gelijk met plaatsen implantaat. Als er onvoldoende kaakbot blijkt te zijn is het nodig om een augmentatie techniek uit te voeren. Als er absoluut te weinig bot is om goede fixatie van de implantaten te krijgen moet dat in een aparte zitting gebeuren, maar vaak is het mogelijk om de augmentatie te combineren met het plaatsen van de implantaten.

Osseointegratie. Afhankelijk van verschillende factoren wordt een osseointegratie periode van 6 weken tot 3 maanden aangehouden. Na deze periode worden de implantaten zo nodig vrij gelegd en worden de verdere behandelingen voor het vervaardigen van de suprastructuur (kroon, brug of prothese) uitgevoerd.

Het implanteren

Traditioneel zijn er twee fasen bij het implanteren: het plaatsen van de implantaten en het vervaardigen en plaatsen van de suprastructuur.

Wachttijd steeds korter. Vroeger werd tussen deze twee fasen een wachttijd aangehouden van drie maanden voor de onderkaak en zes maanden voor de bovenkaak. Door betere implantaatoppervlakken en door selectiever en specifieker te indiceren is gebleken dat implantaten vaak al veel sneller na het plaatsen kunnen worden belast.

Early loading. Indien de botkwaliteit goed is, blijkt dat implantaten al na ca. 6 weken kunnen worden belast. Dit wordt ook wel “early loading” genoemd.

Direct loading. In de volgende gevallen is het soms zelfs mogelijk om direct na plaatsen al een suprasrtuctuur te plaatsen:

  • Noodkroon. Bij enkeltands vervanging in de vorm van een noodkroon
  • De Amsterdam brug. Dit is een vaste constructie waarbij in één dag een bestaande prothese bevestigd wordt op vier of zes implantaten direct nadat deze geplaatst zijn. Dit is in principe een tijdelijke oplossing waarbij het echter niet meer nodig is om met een losse voorziening te lopen.

Voorwaarde voor direct plaatsen van de suprastructuur is wel dat de bot kwaliteit goed is en er geen (rest)ontstekingen zijn.

Populair. Vanuit de patiënten is er erg veel vraag naar deze direct loading technieken. De succes scores liggen  vrij hoog, maar wel iets lager dan die waarbij een langere osseointegratie periode wordt aangehouden.

Nacontrole

Terug verwijzing en verslag. Als de behandeling voltooid is, maken wij controlefoto’s en wordt de patiënt terugverwezen naar de eigen tandarts, die tevens een verslag van de behandeling ontvangt.

Het jaar na de afbehandeling wordt de patiënt door ons tweemaal opgeroepen voor controle en indien er geen problemen worden geconstateerd wordt de patiënt terugverwezen naar de huistandarts. De aanbevelingen voor nazorg van de NVOI wordt hiervoor gehanteerd.

Klik hier voor verwijsinformatie voor patiënten.

De Kiezel heeft voor implantaten en de bijbehorende overkappingsprothese op implantaten een overeenkomst met grote zorgverzekeraars zoals VGZ (VGZ, Unive, IZZ & IZA) en CZ (CZ, Delta Lloyd, OHRA) een overeenkomst voor machtigingsvrij werken. Dit heeft als gevolg voor de verzekerde, dat wanneer de implantoloog NVOI Jos Deurloo vindt dat er een indicatie is, er direct kan worden gestart met de implantaat behandeling. Informatie vanuit CZ vindt u hier

Heeft u nog vragen?

De prijzen en eventuele vergoeding van implantologie vindt u hier.

Schrijf u in voor de nieuwsbrief

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u contact opnemen met verwijspraktijk De Kiezel

Implantologie verwijspraktijk De kiezel is bereikbaar per telefoon: 0226-313435 of door hier te klikken.

Drs. Jos Deurloo is aangesloten bij de NVOI, de wetenschappelijke vereniging van implantologen.

NVOI

[/av_textblock]