Support

De kiezel vindt het belangrijk om bij te dragen aan maatschappelijke projecten, in de vorm van sponsoring of door te doneren aan goede doelen. Hieronder een overzicht.

  Alpe d’HuZes | februari 2012

Op 7 juni 2012 beklimt één van onze patiënten, Stefan Maas, samen met ongeveer 7500 andere deelnemers, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat zo vaak mogelijk de Alpe d’Huez. Met deze actie wordt geld ingezameld voor Alpe d’HuZes/KWF ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar de bestrijding van kanker. De kiezel sponsort hen bij deze actie. www.opgevenisgeenoptie.nl | stefan maas

 Goud inzamelingsactie | 2012

Zoals wij afgelopen jaren hebben gedaan, zamelt De kiezel ook in 2012 het oude tandengoud in ten behoeve van A Sister’s Hope. A Sister’s Hope is een organisatie die via verschillende evenementen geld inzamelt voor onderzoek naar borstkanker, om goede voorzieningen te creëren voor mensen met borstkanker en programma’s te ontwikkelen en te verbeteren die op een betrouwbare manier diagnoses kunnen vaststellen. www.asistershope.nl

In 2011 was de totale opbrengst van alle tandartsen bij elkaar € 29.830,45.

 Red een Kind | december 2011

Wij onderhouden goede relaties met verwijzers uit de regio. Om hen te bedanken voor de prettige samenwerking in 2011, heeft De kiezel als relatiegeschenken per verwijzer een donatie gedaan aan Red een Kind.

Red een Kind zet zich in voor kinderen en gezinnen in ontwikkelingslanden door hen te helpen aan een (hoger) inkomen, bijvoorbeeld door het doneren van een veestapel of groentetuin. Ook voorzien zij schoolkinderen van een goede maaltijd op school, want met een lege maag kun je niet leren. www.redeenkind.nl

 Voedselbank | december 2011

Ter gelegenheid van Sinterklaas hebben alle teamleden van De kiezel een boterletter gekregen. De opbrengst van de boterletter-actie  kwam ten goede aan de Voedselbanken Nederland. Ook  de kerstpakketten voor onze teamleden droegen hieraan bij. Voedselbanken verstrekken gratis etenspakketten aan mensen die in Nederland onder de armoedegrens leven. www.voedselbankennederland.nl

 Kaja Foundation Oeganda | december 2010

De kiezel heeft een donatie gedaan aan de Kaja Foundation. Deze organisatie heeft als doel om materiele en emotionele steun te bieden aan kansarme en kwetsbare kinderen. De stichting is momenteel actief in Oeganda en wil vanuit christelijke inspiratie een bijdrage leveren op het gebied van ondernemerschap, project- en financieel management. Op strategisch niveau maar vaak genoeg steken onze projectleiders zelf letterlijk hun handen uit de mouwen. www.kajafoundation.nl