Tarieven

De tarieven treden in werking met ingang van 1 januari 2021 en de tarieven vervallen met ingang van 1 januari 2022.

Disclaimer: bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit. De kiezel is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van of samenhangt met het gebruik van de gegevens.

De maximumtarieven in de bovenstaande lijst kunnen ten hoogste met 10% worden verhoogd indien hieraan een schriftelijke overeenkomst tussen de betreffende zorgaanbieder (=De kiezel) en ziektekostenverzekeraar (VGZ, IZZ, IZA, Trias, Unive) ten grondslag ligt voor de codes uit hoofdstuk J en X.

* : materiaal- en/of techniekkosten worden doorberekend
Controleer de datum waarop de pagina is bijgewerkt om te zien of deze strookt met de meest recent uitgekomen versie van de NZa tarieven. De NZa tariefbeschikking is altijd leidend.

Techniekkosten Van der Linden tandtechniek 2019