Tarieven

De tarieven treden in werking met ingang van 1 januari 2023 en de tarieven vervallen met ingang van 1 januari 2024.

Code Omschrijving  Bedrag Techniek en/of materiaalkosten toegestaan
C001 Consult ten behoeve van een intake  50.54
C002 Consult voor een periodieke controle  25.27
C003 Consult, niet zijnde periodieke controle  25.27
C010 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen  25.27
C011 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion  119.69
C012 Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integraal behandelplan  119.69
C013 Studiemodellen  33.25 *
C014 Pocketregistratie  39.90
C015 Parodontiumregistratie  79.79
C016 Maken en bespreken van een restauratieve proefopstelling  199.48 *
C020 Mondzorg aan huis  19.95
C021 Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw uren)  27.93
C70 Keuringsrapport met bitewingfotos  0.00
C75 Keuringsrapport zonder bitewingfotos  0.00
C76 Afgifte gezondheidsverklaring  0.00
C90 Niet nagekomen afspraak

bedrag is afhankelijk van de gereserveerde tijd en of het niet-nakomen vaker voorkomt

C99 Gedeeltelijk voltooid werk consultatie en diagnostiek (Wlz)  0.00
E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult  46.55
E03 Consult na tandheelkundig ongeval  36.57
E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten  54.31
E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal  119.69
E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen  172.89
E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen  226.08
E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen  279.28
E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting  19.95
E31 Microchirurgische wortelkanaalbehandeling, snij-/ hoektand  132.99
E32 Microchirurgische wortelkanaalbehandeling, premolaar  186.18
E33 Microchirurgische wortelkanaalbehandeling, molaar  239.38
E34 Aanbrengen retrograde vulling  26.60 *
E36 Het trekken van een element met re-implantatie  93.09 *
E37 Kijkoperatie  79.79
E40 Directe pulpa-overkapping  33.25
E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval  13.30
E43 Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval  26.60 *
E44 Verwijderen spalk, per element  6.65
E45 Aanbrengen rubberdam  13.30
E51 Verwijderen van kroon of brug  39.90
E52 Moeilijke wortelkanaalopening  33.25
E53 Verwijderen van wortelstift  46.55
E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal  33.25
E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal  33.25
E56 Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel  46.55 *
E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie  33.25
E60 Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel  53.20 *
E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting  93.09
E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting  59.84
E63 Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal  49.87 *
E64 Afsluiting van open wortelpunt  53.20
E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement  53.20
E77 InitiÎle wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal  66.49
E78 InitiÎle wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal  33.25
E85 Elektronische lengtebepaling  16.62
E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling  89.77
E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling  66.49
E88 Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen  66.49
E90 Inwendig bleken, eerste zitting  53.20
E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting  19.95
E97 Uitwendig bleken per kaak  83.12 *
E99 Gedeeltelijk voltooid werk wortelkanaalbehandelingen (Wlz)  0.00
F121A Eerste consult  24.67
F121B Eerste consult  24.67
F121C Eerste consult  24.67
F122A Herhaalconsult  24.67
F122B Herhaalconsult  24.67
F122C Herhaalconsult  24.67
F123A Controlebezoek  15.91
F123B Controlebezoek  23.67
F123C Controlebezoek  23.67
F124A Second opinion  116.88
F124B Second opinion  116.88
F124C Second opinion  116.88
F125A Maken gebitsmodellen  19.47 *
F125B Maken gebitsmodellen  35.97 *
F125C Maken gebitsmodellen  35.97 *
F126A Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan  70.30
F126B Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan  104.58
F126C Beoordelen gebitsmodellen, inclusief bespreken behandelplan  104.58
F127A Multidisciplinair consult, per uur  157.57
F127AV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief  13.13
F127B Multidisciplinair consult, per uur  157.57
F127BV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief  13.13
F127C Multidisciplinair consult, per uur  157.57
F127CV Multidisciplinair consult, vijf minuten tarief  13.13
F128C Prenataal consult  91.86
F128CV Prenataal consult, vijf minuten tarief  7.65
F129C Orthodontie in de eerste twee levensjaren  1610.35
F130A Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthondontisch zorgaanbieder  116.88
F130B Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthondontisch zorgaanbieder  116.88
F130C Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthondontisch zorgaanbieder  116.88
F131A Vervaardigen van eendiagnostische setup  54.62 *
F131B Vervaardigen van een diagnostische setup  81.26 *
F131C Vervaardigen van een diagnostische setup  81.26 *
F132A Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelinsgevaluatie  19.47 *
F132B Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie  35.97 *
F132C Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie  35.97 *
F133A Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie  70.30
F133B Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie  104.58
F133C Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie  104.58
F151A Intra-orale rˆntgenfoto (3×4 cm)  18.18
F151B Intra-orale rˆntgenfoto (3×4 cm)  18.18
F151C Intra-orale rˆntgenfoto (3×4 cm)  18.18
F152A Occlusale opbeet rˆntgenfoto  18.18
F152B Occlusale opbeet rˆntgenfoto  18.18
F152C Occlusale opbeet rˆntgenfoto  18.18
F153B Extra-orale rˆntgenfoto (13×18 cm)  26.00
F153C Extra-orale rˆntgenfoto (13×18 cm)  26.00
F154B Rˆntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s  31.87
F154C Rˆntgenonderzoek d.m.v. hand/pols-foto’s  31.87
F155A Vervaardiging orthopantomogram  34.20
F155B Vervaardiging orthopantomogram  50.88
F155C Vervaardiging orthopantomogram  50.88
F156A Beoordeling orthopantomogram  20.04
F156B Beoordeling orthopantomogram  29.82
F156C Beoordeling orthopantomogram  29.82
F157A Vervaardiging laterale schedelrˆntgenfoto  21.42
F157B Vervaardiging laterale schedelrˆntgenfoto  31.87
F157C Vervaardiging laterale schedelrˆntgenfoto  31.87
F158A Beoordeling laterale schedelrˆntgenfoto  59.80
F158B Beoordeling laterale schedelrˆntgenfoto  88.96
F158C Beoordeling laterale schedelrˆntgenfoto  88.96
F159A Vervaardiging voor-achterwaartse schedelrˆntgenfoto  21.42
F159B Vervaardiging voor-achterwaartse schedelrˆntgenfoto  31.87
F159C Vervaardiging voor-achterwaartse schedelrˆntgenfoto  31.87
F160A Beoordeling voor-achterwaartse schedelrˆntgenfoto  59.80
F160B Beoordeling voor-achterwaartse schedelrˆntgenfoto  88.96
F160C Beoordeling voor-achterwaartse schedelrˆntgenfoto  88.96
F161A Meerdimensionale kaakfoto  155.84
F161B Meerdimensionale kaakfoto  155.84
F161C Meerdimensionale kaakfoto  155.84
F162A Beoordelen meerdimensionale kaakfoto  64.93
F162B Beoordelen meerdimensionale kaakfoto  64.93
F162C Beoordelen meerdimensionale kaakfoto  64.93
F411A Plaatsen beugel categorie 1  131.33 *
F411B Plaatsen beugel categorie 1  228.59 *
F411C Plaatsen beugel categorie 1  428.98 *
F421A Plaatsen beugel categorie 2  137.37 *
F421B Plaatsen beugel categorie 2  238.41 *
F421C Plaatsen beugel categorie 2  451.17 *
F431A Plaatsen beugel categorie 3  158.41 *
F431B Plaatsen beugel categorie 3  272.26 *
F431C Plaatsen beugel categorie 3  528.05 *
F441A Plaatsen beugel categorie 4  168.76 *
F441B Plaatsen beugel categorie 4  288.93 *
F441C Plaatsen beugel categorie 4  565.78 *
F451A Plaatsen beugel categorie 5  399.27 *
F451B Plaatsen beugel categorie 5  650.85 *
F451C Plaatsen beugel categorie 5  959.64 *
F461A Plaatsen beugel categorie 6  649.50 *
F461B Plaatsen beugel categorie 6  1060.47 *
F461C Plaatsen beugel categorie 6  1569.16 *
F471A Plaatsen beugel categorie 7  630.31 *
F471B Plaatsen beugel categorie 7  983.03 *
F471C Plaatsen beugel categorie 7  1513.76 *
F481A Plaatsen beugel categorie 8  491.94 *
F481B Plaatsen beugel categorie 8  788.50 *
F481C Plaatsen beugel categorie 8  1295.35 *
F491A Plaatsen beugel categorie 9  646.60 *
F491B Plaatsen beugel categorie 9  1086.26 *
F491C Plaatsen beugel categorie 9  1817.88 *
F492A Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak  109.39
F492B Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak  136.80
F492C Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak  136.80
F493A Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak  54.72 *
F493B Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak  68.40 *
F493C Verwijderen en opnieuw plaatsen van attachments gedurende de beugelbehandeling per kaak  68.40 *
F511A Beugelconsult per maand categorie 1  33.25
F511B Beugelconsult per maand categorie 1  70.66
F511C Beugelconsult per maand categorie 1  70.66
F512A Beugelconsult per maand categorie 2  33.25
F512B Beugelconsult per maand categorie 2  70.66
F512C Beugelconsult per maand categorie 2  70.66
F513A Beugelconsult per maand categorie 3  33.25
F513B Beugelconsult per maand categorie 3  70.66
F513C Beugelconsult per maand categorie 3  70.66
F514A Beugelconsult per maand categorie 4  33.25
F514B Beugelconsult per maand categorie 4  70.66
F514C Beugelconsult per maand categorie 4  70.66
F515A Beugelconsult per maand categorie 5  38.00
F515B Beugelconsult per maand categorie 5  77.73
F515C Beugelconsult per maand categorie 5  77.73
F516A Beugelconsult per maand categorie 6  47.50
F516B Beugelconsult per maand categorie 6  91.86
F516C Beugelconsult per maand categorie 6  91.86
F517A Beugelconsult per maand categorie 7  47.50 *
F517B Beugelconsult per maand categorie 7  70.66 *
F517C Beugelconsult per maand categorie 7  91.86 *
F518A Beugelconsult per maand categorie 8  57.00
F518B Beugelconsult per maand categorie 8  84.79
F518C Beugelconsult per maand categorie 8  116.59
F519A Beugelconsult per maand categorie 9  71.25
F519B Beugelconsult per maand categorie 9  105.99
F519C Beugelconsult per maand categorie 9  137.79
F520A Beugelconsult op afstand  15.91
F521A Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9)  33.25
F531A Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4  33.25
F531B Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4  70.66
F531C Nacontrole beugel categorie 1 t/m 4  70.66
F532A Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8  38.00
F532B Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8  70.66
F532C Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8  77.73
F533A Nacontrole beugel categorie 6, 9  47.50
F533B Nacontrole beugel categorie 6, 9  91.86
F533C Nacontrole beugel categorie 6, 9  91.86
F611A Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur  139.65 *
F611B Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur  150.44 *
F611C Documenteren en bespreken gegevens elektronische chip in uitneembare apparatuur  150.44 *
F612A Plaatsen intermaxillaire correctieveren  137.37 *
F612B Plaatsen intermaxillaire correctieveren  238.41 *
F612C Plaatsen intermaxillaire correctieveren  451.17 *
F716A Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur  29.22 *
F716B Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur  29.22 *
F716C Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur  29.22 *
F721A Trekken tand of kies  48.70
F721B Trekken tand of kies  48.70
F721C Trekken tand of kies  48.70
F722A Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant  36.36
F722B Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant  36.36
F722C Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en zelfde kwadrant  36.36
F723A Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)  94.10 *
F723B Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)  117.65 *
F723C Plaatsen micro-implantaat (voor beugel)  117.65 *
F724A Preventieve voorlichting en/ of instructie  14.56
F724B Preventieve voorlichting en/ of instructie  14.56
F724C Preventieve voorlichting en/ of instructie  14.56
F810A Reparatie of vervanging van beugel categorie 1 tm 4 vanwege slijtage  0.00
F810B Reparatie of vervanging van beugel categorie 1 tm 4 vanwege slijtage  0.00
F810C Reparatie of vervanging van beugel categorie 1 tm 4 vanwege slijtage  0.00
F811A Reparatie of vervanging van beugel  33.01 *
F811B Reparatie of vervanging van beugel  49.11 *
F811C Reparatie of vervanging van beugel  49.11 *
F812A Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak  43.51 *
F812B Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak  85.92 *
F812C Herstel en opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak  85.92 *
F813A Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak  43.51 *
F813B Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak  85.92 *
F813C Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak  85.92 *
F814A Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder behandelde patiÎnt, per kaak  43.51 *
F814B Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder behandelde patiÎnt, per kaak  85.92 *
F814C Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder behandelde patiÎnt, per kaak  85.92 *
F815A Verwijderen spalk, per element  6.49
F815B Verwijderen spalk, per element  6.49
F815C Verwijderen spalk, per element  6.49
F900A Informatieverstrekking, per 5 minuten  14.79
F900B Informatieverstrekking, per 5 minuten  14.79
F900C Informatieverstrekking, per 5 minuten  14.79
F901A Onderlinge dienstverlening  0.00
F901B Onderlinge dienstverlening  0.00
F901C Onderlinge dienstverlening  0.00
F911A Inkopen op uitkomst orthodontie  2701.68
G09 Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur  35.91
G10 Niet-standaard beetregistratie  99.74
G11 Scharnierasbepaling  99.74
G12 Centrale relatiebepaling  93.09
G13 Protrale/laterale bepalingen  66.49
G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie  598.45
G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte  33.25
G16 Therapeutische positiebepaling  33.25
G20 Beetregistratie intra-oraal  66.49
G201 Intraveneuze sedatie (Wlz)  0.00
G21 Funtieonderzoek kauwstelsel  119.69
G22 Verlengd onderzoek OPD  239.38
G23 Spieractiviteitsmeting en registratie  106.39
G33 Aanbrengen front/hoektandgeleiding  66.49 *
G41 Consult OPD-therapie A (niet complex)  69.82
G43 Consult OPD-therapie B (complex)  134.32
G44 Therapeutische injectie  73.14 *
G46 Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)  53.20 *
G47 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A  79.79
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B  132.99
G62 Stabilisatieopbeetplaat  179.53 *
G65 Indirect planmatig inslijpen  365.72 *
G68 Reparatie stabitiatieopbeetplaat, met afdruk  53.20 *
G69 Beetbeschermingsplaat  73.14 *
G71 Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)  332.47 *
G72 Controlebezoek MRA  33.25
G73 Reparatie MRA met afdruk  53.20 *
G74 Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur  89.77 *
G75 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak  66.49
G76 Consult myofunctionele apparatuur  25.27 *
G99 Gedeeltelijk voltooid werk kaakgewrichtsbehandelingen (Wlz)  0.00
H11 Trekken tand of kies  49.87
H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant  37.24
H21 Kosten hechtmateriaal  6.87
H26 Hechten weke delen  73.14
H33 Hemisectie van een molaar  79.79
H34 Vrijleggen ingesloten tand of kies ter bevordering van de doorbraak  79.79
H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap  79.79
H38 Uitvoeren eerste autotransplantaat  331.34
H39 Uitvoeren volgend autotransplantaat, in dezelfde zitting  131.66
H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak  59.84
H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje  39.90
H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting  79.79
H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting  106.39
H44 Primaire antrumsluiting  73.14
H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling  66.49
H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling  19.95
H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak  93.09
H60 Marsupialisatie  93.09
H65 Primaire sluiting  179.53
H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak  93.09
H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak  179.53
H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak  126.34
H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak  212.78
H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B  66.49
H99 Gedeeltelijk voltooid werk chirurgische ingrepen (Wlz)  0.00
J001 Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie  199.68
J002 Overheadkosten pre-implanologische chirurgie  113.01
J010 Ondezoek ten behoeve van de indicatiestelling vooor de implanologische behandeling  73.71
J011 Ondezoek ten behoeve van de uitvoering vooor de implanologische behandeling  113.40 *
J012 Proefopstelling implantologie, 1-4 elementen  85.05 *
J013 Proefopstelling implantologie, 5 of meer elementen  170.09 *
J014 Implantaatpostiionering op grond van een CT-scan  51.03
J020 Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, eerste kaakhelft  272.15 *
J021 Ophoging bodem bijholte in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, tweede kaakhelft binnen een termijn van drie maanden  170.09 *
J022 Kaakverbreding en/of verhoging in een aparte zitting voorafgaand aan het implanteren, per kaak  164.42 *
J030 Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant, tijdens het implanteren  96.39 *
J031 Ophoging bodem bijholte, tijdens het implanteren  147.42 *
J032 Ophoging bodem bijholte orthograad, tijdens het implanteren  68.04 *
J040 Plaatsen eerste implantaat, per kaak  259.68
J041 Plaatsen volgend implantaat, per kaak  107.16
J042 Plaatsen eerste tandvleesvormer  85.05 *
J043 Plaatsen volgende tandvleesvormer  40.26 *
J044 Verwijderen implantaat  37.42
J045 Moeizaam verwijderen implantaat  187.10
J046 Vervangen eerste implantaat  259.11
J047 Vervangen volgend implantaat  107.16
J048 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant  197.88
J049 Plaatsen van twee implantaten in de onderkaak voor een klikgebit  577.75
J050 Toeslag voor de kosten van boren voor eenmalig gebruik en/ of inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik  0.00
J051 Aanbrengen botvervangers in extractie wond  22.68 *
J052 Prepareren donorplaats  153.08
J053 Toeslag esthetische zone, per kaakhelft  76.54
J054 Bindweefseltransplantaat per donorplaats  119.07
J055 Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie  127.57
J056 Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef  130.41 *
J057 Kosten implantaat  366.12
J058 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting  11.34
J059 Grondig submucosaal reinigen implantaat  26.65
J060 Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat  294.83 *
J070 Plaatsen eerste drukknop  136.08 *
J071 Plaatsen elke volgende drukknop  39.69 *
J072 Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak  232.46 *
J073 Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak  73.71 *
J080 Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit  583.99 *
J081 Klikgebit in de onderkaak  379.88 *
J082 Klikgebit in de bovenkaak  379.88 *
J083 Omvorming tot klikgebit  113.40 *
J084 Omvorming tot klikgebit bij staven tussen twee implantaten  147.42 *
J085 Omvorming tot klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten  170.09 *
J086 Omvorming tot klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten  198.44 *
J087 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen twee implantaten  96.39
J088 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen drie of vier implantaten  124.74
J089 Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande staven tussen meer dan vier implantaten  153.08
J090 Specifiek consult nazorg implantologie  62.37
J091 Uitgebreid consult nazorg implantologie  102.06
J100 Opvullen zonder staafdemontage  158.75 *
J101 Opvullen met staafdemontage op twee implantaten  198.44 *
J102 Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten  226.79 *
J103 Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten  255.14 *
J104 Eenvoudige reparatie klikgebit zonder staafdemontage en zonder afdruk  19.95 *
J105 Reparatie zonder staafdemontage  62.37 *
J106 Reparatie met staafdemontage op twee implantaten  119.07 *
J107 Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten  147.42 *
J108 Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten  175.76 *
J109 Verwijderen en vervangen drukknop  28.35 *
J99 Gedeeltelijk voltooid werk consultatie en diagnostiek (Wlz)  0.00
JTV001 Risicotoeslag (mits onderliggende CTG-beschikking)  0.00
JTV010 Haal- en brengservice (Vervoerskosten JTV, niet Wmg)  0.00
M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten  14.91
M02 Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten  14.91
M03 Gebitsreiniging, per 5 minuten  14.91
M05 Niet restauratieve behandeling van carriÎs in het melkgebit  29.92
M30 Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament  6.65
M32 Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek  19.95 *
M40 Fluoridebehandeling  16.62
M61 Mondbeschermer  29.92 *
M80 Behandeling witte vlekken, eerste element  57.85 *
M81 Behandeling witte vlekken, volgend element  31.92 *
M99 Gedeeltelijk voltooid werk preventieve mondzorg (Wlz)  0.00
P001 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen  99.74 *
P002 Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen  199.48 *
P003 Frame kunstgebit, 1-4 elementen  272.63 *
P004 Frame kunstgebit, 5-13 elementen  372.37 *
P020 Volledig kunstgebit, bovenkaak  199.48 *
P021 Volledig kunstgebit, onderkaak  265.98 *
P022 Volledig kunstgebit, boven- en onderkaak  432.21 *
P023 Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak  132.99 *
P040 Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit  71.81
P041 Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars  33.25
P042 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur  66.49
P043 Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting  39.90
P044 Toeslag voor ernstig geslonken kaak, per kaak  89.77
P045 Toeslag immediaat kunstgebit  16.62
P046 Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit  53.20
P047 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars  19.95
P048 Toeslag voor het maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls  99.74
P049 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling  66.49
P060 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak  46.55
P061 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak  46.55
P062 Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak  93.76 *
P063 Opvullen volledig kunstgebit. direct, per kaak  94.42 *
P064 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak  81.79 *
P065 Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak  85.11 *
P066 Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak  186.18 *
P067 Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit  33.25
P068 Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak  19.95 *
P069 Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak  53.20 *
P070 Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak  19.95 *
P071 Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak  53.20 *
P072 Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met element(en) tot volledig kunstgebit met afdruk, per kaak  53.20 *
P99 Gedeeltelijk voltooid werk kunstgebitten(Wlz)  0.00
R08 Eenvlaks composiet inlay  79.79 *
R09 Tweevlaks composiet inlay  152.94 *
R10 Drievlaks composiet inlay  199.48 *
R11 Eenvlaksinlay  119.69 *
R12 Tweevlaksinlay  186.18 *
R13 Drievlaksinlay  265.98 *
R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties  33.25
R24 Kroon op natuurlijk element  292.57 *
R29 Confectiekroon  59.84 *
R31 Opbouw plastisch materiaal  66.49
R32 Gegoten opbouw, indirecte methode  66.49 *
R33 Gegoten opbouw, directe methode  132.99 *
R34 Kroon op implantaat  265.98 *
R40 Eerste brugtussendeel  199.48 *
R45 Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgend brugtussendeel in hetzelfde tussendeel  99.74 *
R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen  166.24
R50 Metalen fixatiekap met afdruk  33.25 *
R55 Gipsslot met extra afdruk  33.25 *
R60 Plakbrug zonder preparatie  132.99 *
R61 Plakbrug met preparatie  199.48 *
R65 Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel  46.55
R66 Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee  26.60
R67 Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon  28.59 *
R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker  73.14
R71 Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond  73.14 *
R74 Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties  26.60 *
R75 Opnieuw vastzetten plakbrug  66.49 *
R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon  33.25
R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element  33.25
R78 Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie  79.79 *
R79 Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie  132.99 *
R80 Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies  33.25 *
R85 Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies  13.30 *
R90 Gedeeltelijk voltooid werk  0.00 *
R91 Wortelkap met stift  166.24 *
R92 Passen restauratieve proefopstelling in de mond  89.77
R99 Gedeeltelijk voltooid werk kronen en bruggen (Wlz)  0.00
T012 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus  192.83
T021 Grondig reinigen wortel, complex  35.91
T022 Grondig reinigen wortel, standaard  26.60
T032 Evaluatie initiÎle behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus  119.69
T033 Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling  73.14
T042 Consult parodontale nazorg  101.07
T043 Uitgebreid consult parodontale nazorg  134.32
T044 Complex consult parodontale nazorg  178.87
T070 Flapoperatie tussen 2 elementen  216.11
T071 Flapoperatie per sextant (ÈÈn zesde deel)  332.47
T072 Flapoperatie uitgebreid per sextant (ÈÈn zesde deel)  398.97
T073 Directe post-operatieve zorg, eerste zitting  66.49
T074 Directe post-operatieve zorg, volgende zitting  178.87
T076 Tuber- of retromolaarplastiek  83.12
T101 Tuber- of retromolaarplastiek  116.36
T102 Tandvleescorrectie per element  63.17
T103 Tandvleescorrectie per sextant (ÈÈn zesde deel)  166.24
T111 Aanbrengen paradontaal regeneratiemateriaal voor bothersel als zelfstandige verrichting, per sextant (ÈÈn zesde deel)  398.97 *
T112 Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (ÈÈn zesde deel), per element  132.99 *
T113 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal  216.11
T121 Kroonverlenging per element  216.11
T122 Kroonverlenging per sextant  398.97
T141 Tandvleestransplantaat  126.34
T142 Recessie bedekking met verplaatste lap  398.97 *
T151 Directe post-operatieve zorg, eerste zitting  66.49
T152 Directe post-operatieve zorg, volgende zitting  178.87
T161 Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling  46.55 *
T162 Behandeling tandvleesabces  89.77
T163 Toepassing lokaal medicament  71.81 *
T164 (Draad)Spalk  26.60 *
T165 Uitgebreide voedingsanalyse  66.49
T99 Gedeeltelijk voltooid werk tandvleesbehandelingen (Wlz)  0.00
U05 Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patienten, per 5 minuten  17.47 *
U25 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten  15.14 *
U35 Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patienten die verblijven in Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten  17.47 *
V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)  79.79
V30 Fissuurlak, eerste element (sealen)  29.92
V35 Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)  16.62
V40 Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen  6.65
V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje  13.30
V70 Parapulpaire stift  13.30 *
V71 Eenvlaksvulling amalgaam  27.93
V72 Tweevlaksvulling amalgaam  44.55
V73 Drievlaksvulling amalgaam  57.85
V74 Meervlaksvuling amalgaam  81.12
V80 Wortelkanaalstift  23.27 *
V81 Eenvlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer  41.23
V82 Tweevlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer  57.85
V83 Drievlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer  71.15
V84 Meervlaksvulling glasionomeer / glascarbomeer / compomeer  94.42
V85 Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element  9.97 *
V91 Eenvlaksvulling composiet  53.20
V92 Tweevlaksvulling composiet  69.82
V93 Drievlaksvulling composiet  83.12
V94 Meervlaksvulling composiet  106.39
V99 Gedeeltelijk voltooid werk vullingen (Wlz)  0.00
WRK001 Reiskosten per kilometer (Wlz)  0.00
WRK002 Reiskosten pont/tol (Wlz)  0.00
X10 Maken en beoordelen kleine rˆntgenfoto  18.62
X11 Beoordelen kleine rˆntgenfoto  13.96
X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto  79.79
X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak  79.79
X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto  29.26
X24 Maken en beoordelen schedelfoto  35.91
X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto  226.08
X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto  66.49
X34 Beoordelen schedelfoto  26.60
X611 Verdoving door middel van een roesje  0.00
X611C Verdoving door middel van een roesje  0.00
X631 Individueel vast tijdstarief  verdoving door middel van algehele anesthesie  0.00
X631CU Uurtarief voor verdoving door middel van algehele narcose  0.00
X631CV 5-minutentarief voor verdoving door middel van algehele narcose  0.00
X731 Individueel vast tijdstarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen  0.00
X731CU Uurtarief mondzorg aan bijzondere groepen  0.00 *
X731CV Individueel vast tijdstarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen, tarief per 5 minuten  0.00 *
X831 Collectief maximum tijdstarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen (per 5 minuten)  0.00 *
X99 Gedeeltelijk voltooid werk maken en/of beoordelen rˆntgenfotoís (Wlz)  0.00
Y01 Informatieverstrekking, per vijf minuten  15.14
Y02 Onderlinge dienstverlening  0.00