kwaliteit: NEN 15224 Certificering

NEN 15224 certificaat

Op 13 augustus jongstleden heeft er een externe audit plaatsgevonden door KIWA van het kwaliteitssysteem volgens de NEN 15224. De kiezel heeft de audit glansrijk doorstaan. De verwachting is dat binnen vier weken de certificering officieel wordt gemaakt. Hiermee onderscheidt De kiezel zich van andere praktijken. Volgend jaar wordt de praktijk opnieuw geauditeerd. Het kwaliteitssysteem zal gedurende dit jaar verder ontwikkeld worden.