CBCT voor verwijzende tandartsen: 3D Röntgenfoto

De NewTom GIANO HR 3D Cone Beam CT in de praktijk van De kiezel is ter verbetering van de diagnostiek en behandelingsplanning van onze patiënten.

Ook is deze 3D scanner beschikbaar voor diagnostiek van patiënten, die door andere tandartsen en implantologen behandeld zullen worden.

Giano HR CBCT
Giano HR CBCT

Richtlijnen. Inmiddels zijn er Europese richtlijnen opgesteld met betrekking tot het gebruik van een CBCT in de tandheelkunde en kaakchirurgie. Let op: de CBCT richtlijnen beslaan 140 pagina’s!

U kunt de CBCT richtlijnen hier downloaden.

Stralingsdosis beperken. De CBCT heeft een enorme vooruitgang geboden in de tandheelkundige diagnostiek, maar het gebruik van de CBCT moet wel met zorgvuldigheid geïndiceerd worden. Dit om de stralingsdosis zo laag als redelijkerwijs mogelijk is te houden. (ALARA-principe). Hoewel de dosis in de tandheelkunde laag is, is blootstelling aan röntgenstralen een potentieel gevaar voor uw patiënten en het behandelteam.

Een CBCT heeft een lagere stralingsdosis dan een conventionele multi-slice CT scanner, maar een hogere stralingsdosis dan conventionele tandheelkundige röntgenopnamen (tandfilm, OPT, RSP).

Zorgvuldige indicatie stelling

De indicatiestelling en vervaardiging van een CBCT opname moet dan ook met zorgvuldigheid gedaan worden. Er moet adequate theoretische en praktische competentie zijn op het gebied van de dentale en maxillofaciale radiologie om gebruik te maken van de CBCT. En de CBCT opname moet van toegevoegde waarde zijn voor de diagnostiek en behandelingsplanning

Afweging conventioneel of CBCT. De indicatiestelling begint met een goede anamnese en klinisch onderzoek. Daarna moet de afweging gemaakt worden of de CBCT van toegevoegde waarde is, of dat conventionele röntgen diagnostiek kan volstaan. Dit ter voorkoming van onnodige verhoging van de dosis voor de patiënt.

Indicaties voor het vervaardigen van een CBCT opname zijn:

  • Geïmpacteerde elementen, welke bij klinisch en conventioneel röntgen onderzoek niet goed te lokaliseren zijn of waarbij radixresorptie van naburige elementen geëvalueerd moet worden
  • Geïmpacteerde elementen, waarbij de relatie ten opzichte van de nervus alveolaris inferior zeer nauw lijkt op conventionele röntgen opnamen
  • Planning van complexe implantologie, waarbij klinisch onderzoek en conventionele röntgenopnamen onvoldoende informatie bieden
  • Digitale planning van implantologie met behulp van 3d planningssoftware
  • Trauma, waarbij andere röntgenopnamen onvoldoende informatie bieden
  • Sinus maxillaris pathologie
  • Cysten / botpathologie
  • Orthognathe chirurgie planning
  • Complexe skeletale afwijkingen
  • Klinisch wetenschappelijk onderzoek (na goedkeuring medisch ethische toetsingscommissie)

Wanneer is een CBCT niet geïndiceerd?

CBCT is niet geïndiceerd voor implantaatplanning van de edentate mandibula. In dat geval is er maar zelden een indicatie voor het vervaardigen van een CBCT. Klinische evaluatie en een OPT en RSP bieden veelal voldoende informatie.

Voor de atrofische maxilla is er alleen een indicatie voor een CBCT indien er na klinisch en conventioneel röntgenologisch onderzoek twijfel bestaat of er voldoende botvolume is voor het plaatsen van implantaten. Is er al zekerheid dat er onvoldoende botvolume aanwezig zal zijn, dan is er geen indicatie om een CBCT te vervaardigen. Een uitzondering hierop is indien er met behulp van 3D planningssoftware gewenst wordt te plannen

Voor de evaluatie van parodontale, endodontische en periapicale pathologie is een CBCT opname zelden geïndiceerd. Klinisch en conventioneel röntgenologisch onderzoek bieden meestal al voldoende informatie voor adequate behandeling

Voor de evaluatie van weke delen pathologie is de CBCT niet geschikt.

Afspraak maken voor uw patiënt

Binnen een week. U kunt bellen voor een afspraak voor het vervaardigen van een CBCT scan voor uw patiënt. Binnen een week zal uw patiënt (met verwijsbrief en specifieke vraagstelling) gezien kunnen worden in onze praktijk in Noord-Scharwoude. Na een korte anamnese en klinisch onderzoek zal er een CBCT vervaardigd worden indien er rechtvaardiging bestaat voor het vervaardigen van de CBCT.

Kort verslag en de scan op USB . De scan zal kort met uw patiënt besproken worden en de vervaardigde CBCT scan zal aan de patiënt op een USB card meegegeven worden voor uw verdere diagnostiek behandelingsplanning. De CBCT zal door ons beoordeeld worden en er zal een kort verslag naar uw praktijk verzonden worden.

Software. De USB card wordt geleverd met speciale software NewTom viewer Software (NNT). Deze software kunt u op uw windows computer installeren, zodat u zelf alle details zelf kan beoordelen. Een andere mogelijkheid is om een Simplant studie te laten maken (digitaal model) door 3D imaging. Neem hiervoor contact op met Martin Lentink van 3D imaging.

Heeft u nog vragen over 3D / CBCT?

Heeft u na het lezen van deze informatie over CBCT scanning nog vragen, dan kunt u contact opnemen met tandartspraktijk De kiezel in Noord-Scharwoude.