Het team van De kiezel

In ons centrum werkt een team van verschillende tandartsen. Naast algemene tandheelkunde heeft iedere tandarts een eigen aandachtsgebied. Door welke tandarts u behandeld wordt, is afhankelijk van uw wens, uw hulpvraag en de werkdag.

Bekijk ons hele team

Elia Eilders

Tandarts BIG 19919937902

Elia Eilders is de studievriendin van Marliek. Ze zijn tegelijk afgestudeerd aan de Rijks Universiteit in Groningen in 2015. Elia heeft een aantal jaren in Amerika gewoond, maar sinds dit jaar is ze weer helemaal terug in Nederland. Elia is op 2 januari 2020 bij ons begonnen als tandarts en vervangt Marliek tijdens haar verlof.