Certificering ISO voor de derde maal succesvol !

Na de certificering voor de ISO norm NEN 15224 in 2015, werd de praktijk op 3 juli jongstleden opnieuw geauditeerd. Gelukkig kwam het advies om het ISO certificaat te continueren. We zijn erg blij dat het wederom gelukt is.