Veranderingen in de nota

De nota: veranderingen per januari 2016

De kiezel kiest voor groen! Het team van De kiezel wil meer tijd overhouden voor u en voor andere patiënten, daarom starten we met digitaal factureren. Het is niet alleen efficiënter, maar ook beter voor het milieu. Consumenten, en dus ook onze patiënten, zijn al gewend om hun rekeningen digitaal af te handelen. Via e-mail of mobiel (zoals parkeren op straat) worden nota’s voldaan. Via uwnota.nl kunt u kiezen voor drie betaalmethoden: betalen via iDeal, betalen door middel van automatische incasso en betalen via internetbankieren. De automatische incasso is gratis, net als internetbankieren. Voor de betalen via Ideal heeft u een kostenbijdrage van € 0,25 (de echte kosten liggen rond de € 0,50). Door onze vaste tarieven (NZa) kunnen we de kostenbijdrage niet verwerken in de prijs, zoals dat bij een paar schoenen of kleding wel gebeurt.

In plaats van een factuur per post ontvangt u vanaf half december 2015 een e-mail met een betaallink. In die e-mail staan ook een factuurnummer en eventueel een inlogcode. Als u met die gegevens inlogt op uwnota.nl, kunt u uw factuur inzien en betalen. U kunt betalen via iDeal, via automatische incasso of via internetbankieren. Als u bent ingelogd op uwnota.nl, kunt u digitaal factureren ook uitzetten als u liever een factuur per post ontvangt.

Ontvangt u nog geen digitale nota maar wilt u dat wel graag? Geef dan uw e-mailadres door aan onze praktijk. Wij zorgen dan dat u voortaan uw nota via dat e-mailadres ontvangt.

Uw behandelaar (tandarts, mondhygiëniste of preventie assistente), maar ook onze assistentes, kunnen u informeren over welke type nota u zult ontvangen. logo, betalen nota

Wist u dat…

…de jeugd tot 18 jaar twee maal per jaar gratis voor halfjaarlijks onderzoek de tandarts mag bezoeken, ongeacht uw verzekeraar? Wij bevelen dat van harte aan! Een consult, voor welk ander tandheelkundig probleem dan ook, is eveneens gratis. In veel polissen staat het volgende opgenomen over te vergoeden tandheelkundige behandelingen voor de jeugd: “periodiek preventief onderzoek: één keer per jaar, tenzij meer keren per jaar nodig is”. Deze informatie is juist maar wordt soms dus ten onrechte samengevat als zouden jongeren in het basispakket slechts recht hebben op één periodiek preventief onderzoek bij de tandarts.

Zorgverzekeraars informeren slecht

De zorgverzekeraars informeren consumenten onvoldoende bij vragen

gepubliceerd door de NZa (Nederlandse Zorg Autoriteit) op 14 december 2015
De NZa heeft onderzoek laten doen naar de informatie die zorgverzekeraars geven aan consumenten over de telefoon. De meeste zorgverzekeraars voldoen niet aan hun verplichting burgers juist te informeren. Bij gemiddeld 1 op de 5 vragen van consumenten is er sprake van ontoereikende informatie. NZa neemt maatregelen
De NZa vindt deze uitkomsten onvoldoende en neemt passende maatregelen. Juist tijdens de overstapperiode moeten burgers volledige en juiste informatie krijgen om een keuze voor een zorgpolis te kunnen maken. De NZa gaat ervan uit dat door de maatregelen de informatieverstrekking van zorgverzekeraars de komende weken verbetert.
Zorg en Zekerheid en De Friesland Zorgverzekeraars informeren het beste
De NZa liet TNS Nipo 1.500 telefoontjes plegen naar de zorgverzekeraars. De bellers deden zich voor als consumenten en stelden vragen over onderwerpen die alle zorgverzekeraars regelmatig krijgen. In het algemeen beantwoorden kleinere zorgverzekeraars de vragen beter dan de grotere. Twee zorgverzekeraars beantwoorden 90% van de vragen correct, dit waren Zorg en Zekerheid en De Friesland Zorgverzekeraars. De laagst scorende zorgverzekeraars beantwoorden respectievelijk 25 en 22% van de vragen van consumenten onjuist.
Drie vragen vaak fout beantwoord
Bij drie onderwerpen ontvingen minimaal 4 op de 10 bellers een verkeerd antwoord. Hierbij gaat het om vragen over wijzigingen in de polisvoorwaarden, over de vergoeding van lopende ziekenhuisbehandelingen en de kosten voor huisartsenzorg. Het verstrekken van onjuiste informatie kan ertoe leiden dat burgers niet de informatie krijgen  die nodig is om een zorgverzekeraar te kiezen. Ook kunnen zij voor onverwachte kosten komen te staan omdat een bezoek aan de huisarts toch tot een rekening leidt, bijvoorbeeld voor laboratoriumonderzoek van bloed of urine.
 Zoals het bovenstaande al vermoed: Vraag bij de specialist op het vakgebied en dat is in De kiezel uw vertrouwde tandarts, naar de juiste informatie!