Wist u dat…

… U voor betrouwbare informatie over het gebit en de mond terecht kunt bij de recent vernieuwde website: www.allesoverhetgebit.nl. De site is nu flexibel en toegankelijk voor alle apparaten; van smartphone en tablet tot desktop. Ook is er aandacht voor de kosten van een behandeling en vergoedingen. Doe er uw voordeel mee…

Tandheelkundige aandoeningen

Implantoloog Jos Deurloo bij Trabecular Metal Summit

Jos Deurloo, tandarts en implantoloog NVOI, was op uitnodiging van Zimmer-Biomet afgereisd in september naar de internationale Trabecular Metal Summit in Stockholm om zijn ‘clinical best practice’ te laten zien.

kwaliteit: NEN 15224 Certificering

NEN 15224 certificaat

Op 13 augustus jongstleden heeft er een externe audit plaatsgevonden door KIWA van het kwaliteitssysteem volgens de NEN 15224. De kiezel heeft de audit glansrijk doorstaan. De verwachting is dat binnen vier weken de certificering officieel wordt gemaakt. Hiermee onderscheidt De kiezel zich van andere praktijken. Volgend jaar wordt de praktijk opnieuw geauditeerd. Het kwaliteitssysteem zal gedurende dit jaar verder ontwikkeld worden.

Huifbed Rijden

maatschappelijke verantwoordelijkheid, sponsoren